1. Hemsida
  2.  > 
  3. Användarvillkor

Användarvillkor


Välkommen till Webbsidan för Bridesire Limited. Bridesire.se erbjuder sina tjänster till dig som omfattas av de meddelanden, termer och villkor som anges i detta avtal (the “Avtalet”)Dessutom, när du använder någon Bridesire.se tjänster (t.ex. Kundrecensioner), kommer du att omfattas av de regler, riktlinjer, policy, termer och villkor som gäller för sådana tjänster, och de ingår i detta avtal med denna referens. Bridesire.se förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Tillträda, browsing eller på annat sätt använda webbplatsen visar du ditt godkännande till alla villkor i detta avtal. Läs detta avtal noga innan du fortsätter.

Användning av sidan:

Du försäkrar att du är minst 18 år gammal eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar Bridesire.se härmed dig en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare bara för att handla för personligt objekt som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, utom som uttryckligen tillåts av Bridesire.se i förväg. Varje överträdelse av detta avtal skall resultera i omedelbar återkallelse av tillstånd som beviljats ​​i denna punkt utan att meddela dig.

Förutom vad som tillåts i stycket ovan, får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av det om uttryckligen tillåts av Bridesire.se skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av informationen på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för annan verksamhet om de inte uttryckligen är tillåtet enligt Bridesire.se i förväg. Bridesire.se förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och / eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om Bridesire.se anser att kundens uppförande bryter mot lag eller är skadligt för Bridesire.se intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter från någon person; (b) är kränkande, hotande, nedsättande, obscent, oanständigt, pornografiskt eller kan ge upphov till civil-eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt, eller (c) inkluderar alla buggar, virus, maskar, dörr fällor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. Bridesire.se kan ge dig ett lösenord och konto identifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering, kommer du att anses vara behörig att få tillgång till och använda Webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal och Bridesire.se har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till ett sådan tillgång eller användning av Webbplatsen. 

Du kommer att vara ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats genom att alla som använder lösenordet och identifiering som ursprungligen tilldelats dig oavsett om  tillgång till och användning av denna hemsida faktiskt godkänts av dig, inklusive och utan begränsning, alla meddelanden och överföringar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, finansiella åtaganden) som uppkommer genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering tilldelad dig. Du ska omedelbart meddela Bridesire.se om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av denna webbplats säkerhet.
Denna "sida" ägs av Ljus Bridesire Limited ("Bridesire.se") [Reg. No. 1141168] registrerat enligt HongKong SAR lagar registrerad adress 7 / F., Kina Insurance Group Building, No 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Recensioner och Kommentarer

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i detta avtal eller på hemsidan, något som du skickar eller lägger till på webbplatsen och / eller tillhandahåller Bridesire.se, inklusive, utan begränsning, idéer, kunskap, teknik, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "Bidrag") är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och utan äganderätt, och genom att lämna eller posta, godkänner du oåterkalleligt licensiera posten och alla immateriella rättigheter därtill hörande (exklusive moraliska rättigheterna, såsom författarskap rättigheter) att Bridesire.se utan kostnad och Bridesire.se ska ha royalty-fri, global, evig, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra ut, överföra, anpassa, skapa härledda verk från sådana inlägg från vilket sätt och i vilken form som helst, och att översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, eller dekompilera sådana sändningar. Alla bidrag ska automatiskt bli den enda och exklusiv egendom av Bridesire.se och kommer inte returneras till dig och du accepterar att inte starta eventuella tvister i samband med all användning av posten som Bridesire.se i framtiden.

Du garanterar att dina insändningar, helt eller delvis, är klara och fria från alla IP-rättighets intrång, tvister eller tredje anspråk part. Bridesire.se tar inget ansvar för eventuellt missbruk av upphovsrätt eller andra rättigheter för tredje man genom dig. Du åtar dig att försvara för och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som orsakas på grund av användningen av posterna för andra ändamål.

Utöver de rättigheter som gäller för alla inlägg, när du skicka kommentarer eller recensioner till webbplatsen, ger du också Bridesire.se rätten att använda det namn som du skickar med alla recension, kommentarer eller annat innehåll, om någon, i samband med en sådan recension, kommentar, eller annat innehåll. Du försäkrar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger upp på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll från Bridesire.se kommer inte att inkräkta på eller kränker rättigheterna för någon tredje part. Du skall inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda Bridesire.se eller tredje parter som ursprunget av inlägget eller innehållet. Bridesire.se får men skall inte vara skyldiga att ta bort eller ändra inlägg (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

Upphovsrätt

All text tillhör grafik, fotografier eller andra bilder, ikon knappar, ljudklipp, logotyper, slogans, varunamn eller ord programvara och annat innehåll på webbplatsen Bridesire.se (kollektivt "Innehåll"), uteslutande till Bridesire.se eller dess korrekt innehåll leverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt framföra, distribuera eller kommersiellt exploatera något av Innehållet eller på annat sätt använda något av innehållet i ett sätt som inte är tillåtet enligt Bridesire.se, utan att Bridesire.se uttryckliga skriftliga medgivande. Användningen av informationsutvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning av Bridesire.se liksom användningen av Bridesire.se varumärken eller service i meta-taggar är strängt förbjudet. Du kan visa och använda innehållet enbart för din personliga information och för att shoppa och beställa på webbplatsen och för några andra ändamål. Insamling, arrangemang och montering av allt innehåll på denna webbplats ("Sammanställning") tillhör uteslutande Bridesire.se. Du får inte använda Bridesire.se 's innehåll eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar Bridesire.se eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller brott mot gällande lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") ägs av Bridesire.se och / eller dess leverantörer programvara. Innehåll är sammanställande och Programvaran alla skyddade under statlig, nationell och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålles Bridesire.se. Överträdelse kommer att åtalas i den utsträckning lagen. 

Bridesire.se erkänner och respekterar alla upphovsrätter och varumärken. Som sådan, någon användning av tv, film, musik, film festival eller andra namn eller titlar har någon koppling till Bridesire.se och är den enda egendom upphovsrätt eller varumärke innehavare. Våra klänningar är inspirerade av kändisar stil och är våra återgivningar av objektets som bärs av kändisar på dina favorit TV-program och den röda mattan, men de inte är auktoriserade, godkända av eller anslutna till dessa shower på något sätt och är inte avsedda som överträdelser av eventuella registrerade varumärken eller upphovsrätter.

Immaterialrättsintrång Policy

Det är en policy från Bridesire.se att vidta lämpliga åtgärder vid behov för att upprätthålla och erkänna alla relevanta statliga, federala och internationella lagar i samband med material som påstås göra intrång på något varumärke, upphovsrätt, patent och samtlig övrig immaterialrätt . Om du är ägare av intellektuell äganderätt och du tror att Bridesire.se säljer, erbjuder till försäljning, eller gör tillgängliga varor och / eller tjänster som kränker dina immateriella rättigheter, sedan skicka följande information i sin helhet [email protected]
Information som krävs
      1. En elektronisk eller fysisk signatur på den person som fått behörighet att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv som påstås ha kränkts;
      2. En beskrivning av den påstådda intrång arbetet eller materialet;
      3. En beskrivning av var det påstådda inkräktande materialet finns på webbsidans (produkt (er) URL);
      4. Tillräcklig information så att vi kan kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och e-postadress;
      5. Ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att det omtvistade användningen av material som inte är auktoriserad av upphovsrätt eller andra rättigheter, dennes agent eller lagen;
      6. Identifiering av immateriella rättigheter som du påstår är kränkta genom webbplatsen(e.g. "XYZ copyright", "ABC varumärke, Reg. No. 123456, registrerad 1/1/04",etc); och
      7. Ett uttalande av dig att ovanstående information och anmälan är korrekt, och under straff av mened, att du är copyrightinnehavaren, eller befullmäktigad att agera på uppdrag av ägaren, vars ensamrätt påstås intrång. 

Upphörande och Effekt av Upphörande

Förutom alla andra rättsliga eller skäliga gottgörelser, Bridesire.se får, utan föregående meddelande till dig omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som ges enligt detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal, skall du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av området och Bridesire.se skall, utöver alla andra rättsliga eller rättvis prövning, omedelbart återkalla alla lösenord (s) och står identifiering utfärdas till dig och neka din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Uppsägning av detta avtal skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter (inklusive, utan begränsning, betalningsåtaganden) av parterna uppstått före dagen för uppsägning.

Ansvarsfriskrivning och Begränsning av ansvar

OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS I STANDARDVILLKOREN AV FÖRSÄLJNING SOM REGLERAR VARJE PRODUKT PÅ DENNA WEBBSIDA, DENNA WEBBSIDA OCH DE TRANSAKTIONER SOM SKER GENOM DEN SOM Bridesire.se HAR SOM "I BEFINTLIGT SKICKA" GRUND. Bridesire.se GER INGA PRESENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, DIREKT ELLER INDIREKT, SOM DRIFTEN AV WEBBSIDAN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS FÖRUTOM VAD SOM HÄR FÖR ATT DEN MÅN TILLÅTET AV GÄLLANDE LAG. Bridesire.se LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG, TITEL, TILLFREDSSTÄLLANDE KORREKT DATA, OCH SYSTEMINTEGRATION. DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, MISSTAG ELLER TRYCKFEL. Bridesire.se GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLER ÄR STÖRNINGSFRITT ELLER UTAN FEL . SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER KOMMER Bridesire.se INTE ANSVARA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA TILLFÄLLIGA , STRAFFANDE, EXEMPLARISK, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR. I DEN SOM FÖLJER AV GÄLLANDE LAG, SKALL Bridesire.se: s TOTALA ANSVAR FÖR ALLA SKADOR (OAVSETT STITFELSEN FÖR ÅTGÄRDER) INTE ÖVERSTIGA DEN SAMMANLAGDA SUMMAN AV AVGITEN SOM FAKTISKT BETALATS AV DIG TILL Bridesire.se UNDER MÅNADEN SOM OMEDELBART FÖREGÅR RÄTTSAKTEN PÅSTÅDD ATT FÖRANLETT Bridesire.se SKYLDIGHET.

Beställ Godkännande

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Bridesire.se förbehåller sig rätten att när gottfinnande, att vägra eller avbryta något för oavsedd anledning. Vissa situationer som kan leda till din beställning att avbrytas omfattar gegränsningar av de mängder som finns tillgängliga för inköp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisuppgifter, eller problem som identifierats av vår kredit-och bedrägeri avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan vi accepterar en order. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att ta emot din beställning.

Betalningar inom EU

Om du är bosatt i ett land i Europeiska Unionen är dessa villkor ett avtal mellan dig och Bridesire (UK) LIMITED. I enlighet med detta avtal kommer varor och/eller tjänster att levereras via Bridesire (UK) LIMITED som en agent under Bridesire LIMITED eller av Bridesire LIMITED, beroende på vilken typ av betalningsmetod som användes vid betalningen av dessa varor och/eller tjänster. Om du är bosatt i ett annat land är dessa villkor ett avtal mellan dig och Bridesire LIMITED, och varor och/eller tjänster kommer att levereras direkt av Bridesire LIMITED.

Tryckfel

Även om Bridesire.se strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt-och prisinformation, prissättnings eller typografiska fel kan förekomma. Bridesire.se kan inte bekräfta priset på en vara förrän du beställer. I händelse av att ett objekt är listat på ett felaktigt pris eller med felaktiga uppgifter på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation skall Bridesire.se har rätt att efter eget gottfinnande, att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt är felaktigt prissatt, Bridesire.se får efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om att det återkallas.

Prissättning i olika valutor

Prissättning av produkter som säljs av Bridesire.se baseras på siffror som beräknats i amerikanska dollar (USD). Priser visas i andra valutor omräknas från US dollar enligt den aktuella omräkningskurser. På grund av fluktuerande valutakurser, priser visas i icke-amerikanska valörer av valuta på sajten, annat än den enskilda produkten sidan kanske inte är den mest aktuella. Områden av webbplatsen där icke-amerikanska valörer av valuta kan vara felaktig inkluderar, men är inte begränsade till, PR banners, PR sidor och information på sidorna för produktkategori. Priset som visas på en enskild produkt sida oavsett valuta valör, är det nuvarande priset du är skyldig att betala till Bridesire.se, exklusive frakt.

Skiljedom

Om parterna inte kan lösa tvisten inom 30 dagar efter sådan tvist uppstår är de eniga om att hänskjuta tvisten till Hong Kong International Arbitration Center ("HKIAC") för skiljedom som skall utföras i enlighet med kommissionens skiljedomsförfarande som gäller vid tidpunkten för ansökan om skiljeförfarande. De skiljedomar är slutgiltiga och bindande för båda parter.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du accepterar att Bridesire.se inte är ansvarig för driften av eller innehåll på eller via någon sådan webbplats.

Gottgörelse

Du samtycker till att Bridesire.se gottgörelse i lag för någon faktisk eller hotande överträdelse av detta avtal skulle vara otillräcklig och att Bridesire.se ska ha rätt till särskilda prestanda eller förelägganden, eller båda, utöver eventuella skador som Bridesire.se kan vara laglig rätt att återhämta sig, tillsammans med skäliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden.

Ingen rätt eller kompensation för Bridesire.se skall vara exklusive alla andra, vare sig i lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skador förelägganden, advokatarvoden och kostnader.

Ingen förekomst av avstående från Bridesire.se av sina rättigheter eller gottgörelse enligt dessa villkor skall innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller andra undantag.

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK.


DRESSBOOM LIMITED
2nd Floor Avebury House, 55 Newhall Street, Birmingham, West Midlands, B3 3RB, United Kingdom
[Warning: this address is not the delivery address. Please contact our customer service first for return and exchange requests. Thank you.]